CzarnaMysz

32 teksty – auto­rem jest Czar­na­Mysz.

Usta

Gorący czułości płatek dorodny
czer­wo­ny, kuszący
soczys­ty jak owoc
nie zakazany
a słodycz ta sama
objąć swy­mi ja pragnę
puszys­tość ucisnąć
i kleić tą chwilę
okiełznać i czerpać
i sy­cić po brzegi
i pleść niecierpliwie
te dwa
do słów używane
niepot­rzeb­ne te­raz
bo wspólny jeden [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2017, 15:12

Terror

I szerzyć się będzie
Ma­sowa zagłada
Za­winił człowiek
Z je­go ideolo­gią
I szła będzie
Szczęśli­wych pa­rada
Na­pot­ka bramę
Zwaną mar­ty­rolo­gią

Świat brodzi we krwi
Brodzi do kos­tek
Za­nim upad­nie
Te­raz uty­ka
Bo jest społeczność
Nie ma jed­nostek
I nie ma tra­gedii
Bo jest statystyka. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 sierpnia 2016, 19:55

Latająca Poduszeczka

Za kołdra­mi, pościela­mi po za­bawy pełnym dniu
Leży so­bie po­duszeczka i na Ciebie cze­ka tu
Gdy główeczkę na niej złożysz, prędko zam­kniesz oczka swe
To zap­ro­si do krainy! w którą z Tobą ruszać chce!
Wska­kuj prędko! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2016, 22:09

Nażarłem się ro­zumów, aż mi odbiło. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 maja 2015, 19:40

Koło

Te koło pędzi,
ja za­miast biegnąc,
napędzać je,
uciekam przed nim,
do­gonić chcę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2015, 19:44

Tęskno­ta jest jak kac - tym dłużej mnie trzęsie, im dłużej Cię piłem. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2015, 23:47

Nig­dy on tak twar­dy, a ona tak mokra,
jak wte­dy, gdy nie łączy ich tyl­ko ciało. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 października 2013, 17:15

- W ko­go uwie­rzyłeś?
- W Boga.
- A po Bogu?
- W siebie.
- A po so­bie wiem że wiara czy­ni cuda. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 28 czerwca 2013, 20:46

Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy,
one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy,
usy­pują ścieżki. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2013, 13:23

[S]am w tej pięknej krainie, cho­ciaż ra­nek mi ją zerwie,
[E]gzys­ten­cja w niej nie minie,
[N]ocą jest pod­da­na przerwie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 czerwca 2013, 20:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzarnaMysz

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 października 2016, 16:32Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Terror

7 lutego 2016, 22:09CzarnaMysz do­dał no­wy tek­st Latająca Po­duszeczka

3 maja 2015, 19:40CzarnaMysz do­dał no­wy tek­st Nażarłem się ro­zumów, aż [...]

26 kwietnia 2015, 19:44CzarnaMysz do­dał no­wy tek­st Koło

26 kwietnia 2015, 00:23AgataLena sko­men­to­wał tek­st Tęsknota jest jak kac [...]

25 kwietnia 2015, 23:47CzarnaMysz do­dał no­wy tek­st Tęsknota jest jak kac [...]